You are here

Cradle to cradle

Cradle to cradle

Za priorytet uznajemy optymalizację efektywności energetycznej naszych zakładów produkcji szkła. W przypadku pieców do produkcji szkła typu float przyjmujemy globalną strategię opartą na wymianie najlepszych praktyk i wyników badań spółek należących do Grupy AGC.

AGC Glass Europe należy do ścisłej czołówki producentów szkła powlekanego, którego zastosowanie w budownictwie umożliwia obniżenie zużycia energii. Powłoki o doskonałych właściwościach izolujących pozwalają zmniejszyć ilość energii potrzebnej do ogrzania budynku, podczas gdy powłoki przeznaczone do kontroli słonecznej umożliwiają ograniczenie poboru energii przez systemy klimatyzacji.

Politykę AGC Glass Europe w zakresie ochrony środowiska charakteryzują dwa zasadnicze cele:
  • opracowanie nowych produktów o lepszych parametrach ekologicznych na przestrzeni całego cyklu życia, w tym również na etapie recyklingu;
  • wdrożenie procesów produkcyjnych zapewniających lepszą ochronę środowiska naturalnego poprzez zastosowanie najczystszych dostępnych obecnie technologii.

 

 Przewartościowanie modeli produkcyjnych

W ramach realizacji kolejnego etapu polityki ochrony środowiska nawiązaliśmy współpracę z organizacją McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) .

MBDC jest firmą konsultingową założoną w 1995 r. przez architekta i projektanta Williama McDonougha oraz chemika dr Michaela Braungarta, którzy wspólnie opracowali koncepcję Cradle to Cradle („od kołyski do kołyski"). MBDC pomaga klientom zastosować model Cradle to Cradle® w odniesieniu do produktów, działalności i organizacji oraz umożliwia redukcję ilości odpadów dzięki zastosowaniu innowacyjnych projektów.

Koncepcja firmy MBDC skupia się na 3 elementach:
  • Produkty i materiały - wybór bezpiecznych i zdatnych do recyklingu/biodegradowalnych materiałów, projektowanie produktów z myślą o ich ponownym przetworzeniu
  • Działalność - zastosowanie w procesach produkcyjnych bezpiecznych środków chemicznych, maksymalizacja wykorzystania energii odnawialnej, minimalizacja śladu węglowego/wodnego, tworzenie zdrowego środowiska pracy;
  • Organizacja - przyjęcie i wdrażanie ekologicznych koncepcji, tworzenie struktur zarządzania sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu umiejętności i predyspozycji personelu.
Filozofia Cradle to Cradle opiera się na prostych zasadach:

Jednym z fundamentów koncepcji Cradle to Cradle jest równanie: „odpady = surowce".
Wszystkie materiały, które wraz z wykonanym z nich produktem zakończyły cykl życia, mogą zostać użyte do stworzenia innego produktu. Produkty te powinny powstawać w ramach systemu, w którym każdy element jest bezpieczny i pożyteczny, tj. biodegradowalny lub zdatny do pełnego przetworzenia na materiały służące do produkcji kolejnych wyrobów (odpady = surowce).

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.c2ccertified.org

 

EKOLOGICZNE PRODUKTY NA POTRZEBY EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA

LEED to program certyfikacji ekologicznego budownictwa, który promuje kompleksowe podejście do zrównoważonego budownictwa.

Program certyfikacji LEED koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1. Koncepcja zrównoważonego systemu zarządzania placem budowy.
2. Efektywne gospodarowanie zasobami wody.
3. Energia i atmosfera.
4. Materiały i surowce.
5. Jakość środowiska wewnętrznego.
6. Innowacyjność projektu
7. Priorytety regionalne

Dzięki wykorzystaniu produktów wyróżnionych certyfikatem Cradle to CradleCM architekci, projektanci i specjaliści z zakresu analiz materiałowo-technicznych zyskują dla budynku dodatkowe punkty w kategorii „Innowacyjność projektu", a co za tym idzie wyższą ocenę w systemie certyfikacji budownictwa ekologicznego LEED.

 

Certyfikacja Cradle to cradle 


Prawo do stosowania oznaczenia Cradle to Cradle można uzyskać w procesie certyfikacji dzięki przeprojektowaniu produktów, systemu zarządzania przedsiębiorstwem i procesów produkcyjnych.

Istnieją 4 stopnie certyfikacji: podstawowy, srebrny, złoty i platynowy.

Firma AGC jako pierwszy i jedyny europejski producent szkła płaskiego otrzymała srebrny certyfikat Cradle to Cradle dla szkła typu float i szkieł z powłokami magnetronowymi, dla najważniejszych linii szkieł dekoracyjnych Lacobel, Matelac, Matelux i Mirox, jak również dla linii szkieł laminowanych Stratobel - Stratophone.

Produkty mogą otrzymać certyfikację CtoC wyłącznie po spełnieniu poniższych kryteriów:

  • Zastosowanie materiałów bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
  • Projekt produktów i systemów pozwalający na odzyskanie i ponowną utylizację materiałów na drodze recyklingu lub

Produkty