You are here

BIM by AGC

About ‘BIM by AGC’

BIM (ang. Building Information Modelling) to inteligentny proces oparty na modelu 3D, dający architektom, inżynierom oraz budowniczym niezbędną wiedzę oraz narzędzia umożliwiające bardziej efektywne planowanie, projektowanie, budowanie i zarządzanie budynkami oraz infrastrukturą.

Litera M w skrócie BIM oznacza:

1) Modelowanie (ang. modelling): tworzenie modelu CAD 3D projektu budynku przedstawiającego jego charakterystykę fizyczną, właściwości, sposób, w jaki ma być zbudowany oraz zawierającego wszelkie inne dane wykorzystywane przez osoby biorące udział w procesie projektowania, budowania oraz eksploatacji zasobu.

2) Zarządzanie (ang. management): narzędzie do zarządzania projektami budowlanymi na wszystkich etapach (projektowanie, budowa, eksploatacja zasobu, renowacja oraz rozbiórka „od kołyski do kołyski”). Model ten wykorzystuje informacje zgromadzone zespołowo, aktualizowane na kluczowych etapach w trakcie realizacji projektu.

3) Konserwacja (ang. maintenance): BIM stanowi potężne narzędzie, które może być wykorzystywane przez dział napraw i konserwacji odpowiedzialny za projekt budynku mieszkalnego/komercyjnego w trakcie jego cyklu życia.

Model BIM nie jest tylko modelem CAD 3D. Zaawansowane komputery oraz dostęp do baz danych umożliwiają dodawanie niegraficznych informacji o produktach szklanych firmy AGC (obiekty BIM) w cyfrowym modelu. Do modelu można dodać dużą ilość informacji.

Obiekty BIM firmy AGC oraz związane z nimi informacje dostępne są za pośrednictwem strony:

Browse and download

Use BIMobject® Apps

File types:    

Pocket Guides per Product Family: 

 

 

 

Firma AGC opracowała również narzędzie wyboru obiektów BIM wykorzystujące wtyczkę AGC, które umożliwia użytkownikowi wybór właściwego oszklenia w zależności od zastosowania.

Obiekty BIM firmy AGC oraz związane z nimi informacje można pobrać za pomocą wtyczki narzędzia wyboru::

 

Web Selector

 

 

Worldwide glass database

Japan only glass database

How to use it?

REVIT Manual

Windows

Worldwide glass database

Japan only glass database

 

MacOS

Worldwide glass database

Japan only glass database

How to use it?

ARCHICAD Manual