You are here

Gebogen glas

Gebogen glas wordt verkregen door het in een buigingsoven geleidelijk verhitten van een vlakke glasplaat tot juist boven de verwekingstemperatuur, waarna het onder de invloed van de zwaartekracht in een holle of bolle vorm de gewenste buiging aanneemt.

Vervolgens wordt het glas op een gecontroleerde wijze afgekoeld, waardoor een spanningsvrij eindproduct ontstaat.

De glasbuigtechniek kan worden toegepast op de volgende glassoorten: Planibel blank, gekleurd floatglas en glas met een pyrolitische coating. Gebogen glas laat zich ook verwerken tot gelaagd, gezeefdrukt of gezandstraald glas.