You are here

Warmte-isolerend

Deze functie is essentieel, want zij maakt het mogelijk de economische en milieubalans te optimaliseren door het warmteverlies via de beglazing te beperken (vermindering van het energieverbruik voor verwarming en de invloed daarvan op het milieu). Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Klassieke isolerende beglazingen
Met een klassieke dubbele beglazing kan het energieverlies met de helft worden teruggebracht in vergelijking tot enkel glas. Dit gamma, dat al meer dan 50 jaar geleden door AGC Glass Europe werd ontwikkeld, draagt de naam Thermobel.

Superisolerende HR-beglazingen
Deze nieuwe generatie isolerende dubbele beglazingen wordt uitgevoerd met een blad gecoat glas (Sunergy, Planibel G, Stopray, ipasol, iplus), waardoor het energieverlies tot wel éénvijfde wordt teruggebracht ten opzichte van enkel glas.

De nieuwe generaties isolerende beglazingen dragen bij tot een beperking van de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, zoals afgesproken door een groot aantal landen in het kader van het Verdrag van Kyoto. Deze beglazingen zijn inmiddels de onontkoombare standaard geworden in verscheidene Europese landen die deze afspraken hebben omgezet in nationale wetgeving en actieprogramma’s.