You are here

Licht, Transparantie

Van alle bouwmaterialen biedt alleen glas de mogelijkheid bescherming te bieden tegen omstandigheden van buitenaf zonder het contact met de omgeving te verliezen.

Het daglicht onbelemmerd binnenlaten, het zicht op de buitenwereld bewaren, inspelen op transparantie en esthetiek vormen de basisfuncties van blank glas.

Planibel floatglas vormt het basisproduct voor de verwerking tot tal van producten. Van eenvoudig tot zeer gecompliceerd en innovatief, al naar gelang de gewenste eigenschappen.