You are here

Omschrijving

 

U bevindt zich op de Internetsite van AGC Glass Europe NV. AGC NV is een onderneming volgens Belgisch Recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Brussel. Ons adres luidt: Avenue Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-La-Neuve, België.


Veiligheid

AGC heeft toereikende maatregelen genomen om het verlies, oneigenlijk gebruik of onbevoegde wijzigingen van de op onze site geregistreerde gegevens te voorkomen.

AGC heeft noch een partnerschap, noch enigerlei speciale relatie met ondernemingen die publiciteit op Internet bedrijven.

Wij kunnen genoopt zijn uw elektronische postadres te verstrekken aan contractueel gelieerde organisaties die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Indien u niet wenst dat wij uw e-mailadres aan andere firma's of organisaties verstrekken, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het bovenstaande adres.

Als u ons via Internet uw postadres verstrekt, is het mogelijk dat u periodiek mailings van AGC ontvangt met informatie over onze producten en diensten of over aanstaande evenementen. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van dergelijke mailings, kunt u contact met ons opnemen op het bovenstaande adres.

 

Als u ons via Internet uw telefoonnummer verstrekt, is het mogelijk dat er door ons telefonisch contact met u opgenomen wordt om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten of over aanstaande evenementen. Indien u dergelijke telefoongesprekken niet op prijs stelt, kunt u contact met ons opnemen op het bovenstaande adres.

 

Persoonlijke gegevens

De omgang met persoonlijke gegevens in verband met deze site is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de privacy en de omgang met persoonlijke gegevens, gewijzigd bij wet van 11 december 1998 ter aanpassing aan de richtlijnen 95/46/CE van 24 october 1995 van het Europese Parlement en van de Raad voor de bescherming van fysieke personen met betrekking tot de omgang met gegevens van persoonlijke aard en de vrije circulatie van die gegevens)

Wanneer u wenst te reageren op één van de hieronder beschreven punten, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: webmaster@agceurope.com.

 

Bij ieder bezoek aan onze site herkent onze server automatisch uw IP-adres. Uw e-mailadres wordt echter niet automatisch geregistreerd.

 

Cookies

De volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan onze site opgeslagen:

  • Uw IP-adres (automatische registratie, zoals hierboven aangegeven);
  • Alleen indien u dit heeft aangegeven: uw e-mailadres. Hiervan wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor elektronische post indien u ons daartoe verzocht heeft voor - bijvoorbeeld - het uitwisselen van mededelingen of vragen over deze site, het elektronisch communiceren, het deelnemen aan discussieforums, het verlenen van toegang tot de afgeschermde modules van de site, enz.;
  • Informatie over de pagina's die u op onze site heeft bezocht;
  • Alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bij voorbeeld in het kader van vragen om informatie en/of door inschrijvingen op onze site of door toegang te nemen tot het afgeschermde deel van de site met behulp van een toegangscode.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van onze site te verbeteren, u op de hoogte te houden van aanpassingen, contact met u op te nemen uit oogpunt van marketingdoeleinden en om statistieken bij te houden. Als u er geen prijs op stelt om in de toekomst elektronische post van ons bedrijf te ontvangen, vragen wij u ons op het bovengenoemde adres te contacteren.

De verkregen gegevens zullen uitsluitend dienen voor intern gebruik en zullen in geen enkel geval worden verstrekt aan derden ten behoeve van commerciële toepassingen.

Op onze site zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies (een cookie is een kleine file, die door onze server naar de harde schijf van uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek). Onze cookies dienen vooral om de site optimaal te laten functioneren (cookies voor verbindingsbeheer).

 

Tevens maken wij hiervan gebruik om (1) u beter te leren kennen en onze site efficiënter in te richten, (2) om u te contacteren voor marketingdoeleinden en (3) om statistieken bij te houden.

 

Pages