You are here

iplus 1.1T

Energeticky účinné zasklení

-

Sklo iplus 1.1T je tepelně tvrzená verze produktu iplus 1.1 a po vytvrzení se stává pětkrát odolnější, například vůči tepelným šokům. Má také vysokou světelnou prostupnost (LT = 82 %), nízkou světelnou reflexi (LR = 12 %), vysoký solární faktor (SF = 64 %) a dobré tepelně izolační vlastnosti (Ug = 1,1 W/(m².K)), které odpovídají požadavkům platných energetických norem. Po vytvrzení má iplus 1.1T přesně stejný vzhled jako iplus 1.1, což znamená, že na stejné ploše zasklení mohou být použity oba povlaky. Znovu připomínáme, že jeho odolnost jej předurčuje pro použití v široké škále izolačních dvojskel určených pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace.

POZN.: iplus 1.1T nahrazuje Planibel Top N+T a iplus ET nabízí zlepšení v každé z výše uvedených oblastí.

No performance available for this product
No document available.
IPLUS
CZ
Download
POCKET VALUES
CZ
Download
CE MARKING - DOP
IPLUS TDS
No document available.

Market Office

+420 417 50 1111 (AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group)

Ostatní adresy

Produkty