You are here

iplus 1.1

Energeticky účinné zasklení

-

Vyrovnaný poměr mezi množstvím a kvalitou světla výrazně ovlivňuje úroveň komfortu jakéhokoli obytného prostoru. Izolační dvojsklo a trojsklo iplus 1.1 určené pro rezidenční a komerční aplikace zprostředkovává komfortní denní osvětlení díky své vynikající světelné prostupnosti (LT = 80 %), nízké světelné reflexi (LR = 12 %) a velice neutrálnímu zabarvení. Díky vysokému solárnímu faktoru (SF = 64 %) a dobrým tepelně izolačním vlastnostem (Ug = 1,1 W/(m².K)) je iplus 1.1 plně v souladu s platnými energetickými normami.

POZN.: iplus 1.1 nahrazuje Planibel Top N+ a iplus E a nabízí vylepšení v každé z výše uvedených oblastí.

No performance available for this product
No document available.
IPLUS
CZ
Download
POCKET VALUES
CZ
Download
CE MARKING - DOP
IPLUS TDS
No document available.

Market Office

+420 417 50 1111 (AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group)

Ostatní adresy

Produkty