You are here

iplus 1.0T

Energeticky účinné zasklení

iplus 1.0T  je první nízkoemisivní sklo s povlakem nabízené AGC pro zajištění bezpečnosti díky technologii tvrzení kombinované s tepelně izolačními vlastnostmi o hodnotě 1,0 W/(m².K). Stejně jako obdobný produkt iplus 1.0, má podobné vlastnosti umožňující zaručit světelný komfort (vysokou světelnou prostupnost (LT = 82 %), nízkou světelnou odrazivost (LR = 13 %)), a navíc splňuje požadavky nových energetických norem: dobré tepelně izolační vlastnosti (Ug = 1,0 W/(m².K)) a vysoký solární faktor (SF = 62 %).

No performance available for this product
No document available.
IPLUS
CZ
Download
POCKET VALUES
CZ
Download
CE MARKING - DOP
IPLUS TDS
No document available.

Market Office

+420 417 50 1111 (AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group)

Ostatní adresy

Produkty