You are here

Tepelná

Tato funkce je podstatná, neboť umožňuje optimalizovat ekonomickou a ekologickou bilanci (snížení spotřeby tepelné energie a její dopad na životní prostředí) a snížit energetické ztráty při zasklení. Čím je hodnota U nižší, tím je izolace účinnější.

  •  Klasická izolační zasklení

Klasická izolační dvojskla umožňují snížit o polovinu energetické ztráty ve srovnání s jednoduchým zasklením. Tato škála, vyvinutá společností  AGC před více než 50 lety, nese název Thermobel.

  •   Nízkoemisivní skla se zvýšenou tepelnou izolací

Izolační zasklení vyrobené společností AGC Glass Europe nesou označení Thermobel.

Tato nová generace izolačních dvojskel zahrnuje sklo s povlakem (Sunergy, Planibel G, ,Stopray, ipasol, iplus), které umožňuje snížit až pětkrát energetické ztráty jednoduchého zasklení.

Izolační dvojskla nové generace přispívají ke snížení znečištění ovzduší CO2 v souladu se závazky přijatými státy v rámci Kjótského protokolu. Přijetím těchto závazků vytvářejí standard v mnoha evropských zemích zavedením nových národních norem pro regulaci tepla.