You are here

Bezpečnost

Vzrůstající využití skla v interiéru klade vyšší požadavky zvláště na bezpečnost a to především v určitých aplikacích.

Proto je například použití protipožárního skla v budovách přístupných veřejnosti ve většině zemí ze zákona povinné (Pyrobel, Pyropane).

Některé aplikace - zábradlí, dveře, schodiště, stoly atd. vyžadují použití vrstvených bezpečnostních skel (Stratobel, Balustra).

Zrcadla a lakovaná skla jsou k dispozici také v bezpečnostním provedení (Mirox MNGE, Mirox4Green a Lacobel s bezpečnostní fólií SAFE+).

Obecně platí, že právě konečné použití výrobku má vést návrháře k rozhodnutí, zda použít bezpečnostní sklo či nikoliv.