You are here

Výroba solární energie pomocí BIPV modulů

BIPV moduly jsou skleněné tabule s vestavěnými fotovoltaickými články, které jsou vloženy mezi dvě tabule skla.

Jejich funkce přináší do sklářství převratnou inovaci, jelikož výrazně zlepšuje ekonomickou i ekologickou bilanci budov. Moduly BIPV totiž umožňují sklářským aplikacím vyrábět energii pomocí fotovoltaických technologií.

Moduly BIPV mohou být integrovány do různých částí budov, např. opláštění fasády, střecha, markýza nebo balustráda.

BIPV znamená Building-Integrated Photovoltaics' (fotovoltaické články integrované do budov) a týká se výrobků, u nichž fotovoltaická složka splňuje dvojí účel: výrobu elektřiny a použití jako stavební materiál.

Škála skel