You are here

Protipožární

Ohnivzdornost skla je založena na dvou základních kritériích:

 • kritérium ochrany proti plameni (nepropustnost, omezené záření)
 • kritérium zpomalení hoření (nepropustnost a absolutní izolace)
 •  

  Škála výrobků :

  • Pyrobel - Pyrobelite: protipožární skla spojená dvěma nebo několika mezivrstvami, které v případě požáru nabobtnají
  • Pyropane: tepelně tvrzené protipožární sklo
  • Vzorovaná skla s drátěnou vložkou: zasklení umožňující základní protipožární odolnost (může či nemusí být schváleno v dané zemi)

  Protipožární skla jsou funkčně roztříděna podle úrovně jejich užitných vlastností (délka odolnosti proti ohni a druh izolace). Výběr skla bude proveden na základě různých kritérií podle platných předpisů a podle konečného použití skla.