You are here

content

 

Toto je webová stránka AGC Glass Europe, a.s., společnosti ustanovené podle belgického práva, zapsaná v obchodním rejstříku v Bruselu. Naše poštovní adresa je: Avenue Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgie.


Security

Již jsme zavedli  bezpečnostní opatření upravená tak, aby chránila před ztrátou, neoprávněným použitím nebo zkreslením informací, obdržených na našem webu.

Neudržujeme partnerství nebo jiné vztahy s reklamními agenturami na internetu.

Můžeme provést předání vaší elektronické adresy organizacím smluvně spojeným, které nabízejí výrobky nebo služby, které by mohly být pro vás zajímavé. Jestliže si nepřejete, aby byla vaše elektronická adresa sdělena jiným společnostem nebo organizacím, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

Jestliže nám sdělíte svou poštovní adresu prostřednictvím webu, mohli byste od nás dostávat pravidelné zprávy s informacemi o výrobcích nebo službách  nebo o plánovaných událostech. Jestliže si nepřejete dostávat takové telefonické výzvy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

Technologie se stále vyvíjí. Naše společnost by tedy mohla učinit taková zpracování, která ještě nejsou předpokládána v daném předpise. V tom případě vás budeme kontaktovat před dalším použitím vašich údajů, abychom vás seznámili se změnami předpisu a umožnili vám v případě potřeby odmítnout toto další používání.

 

Personal data

Zacházení s údaji osobního charakteru, vztahující se k této stránce na webu, se řídí belgickým zákonem (Zákon z 8.prosince 1992 týkající se ochrany soukromého života vzhledem ke zpracování údajů osobního charakteru, pozměněného zákonem z 11.prosince 1998, který přenáší nařízení 95/46/EU z 24.října 1995 Evropského parlamentu a Evropské rady týkající se ochrany fyzických osob vzhledem k zacházení s údaji osobního charakteru a volného oběhu těchto údajů).

Přejete-li si reagovat na některé ze zvyklostí popsaných níže, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: webmaster@agceurope.com.

 

Při každé návštěvě na naší webové stránce náš server automaticky rozpozná vaši originální doménu. Neodhalí automaticky vaši elektronickou adresu.

 

Cookies

Uchováváme tyto následující informace během vašeho pobytu na naší webové stránce:

  • Vaši doménu (odhalenou automaticky, jak je uvedeno výše);
  • Vaši elektronickou adresu, jestliže nám ji prozradíte například posláním vzkazů nebo otázek na naši webovou stránku, při komunikaci s námi prostřednictvím elektronické pošty, svou účastí v diskusních skupinách, přístupem na omezenou část webové stránky za cenu identifikace atd.;
  • Soubor informací týkající se stránek, které jste pročítali na našem webu;
  • Každou informaci, kterou jste nám sdělili dobrovolně (například v rámci informační ankety nebo zápisu na web nebo přístupem na omezenou část za cenu identifikace).

Tyto informace jsou používány pro zlepšení obsahu našeho webu, pro informaci o aktualizacích, proto, abychom vás mohli později kontaktovat v marketingových záležitostech a pro provádění statistik. Jestliže si v budoucnu nebude přát dostávat elektronickou poštu z naší společnosti, kontaktujte nás na této adrese.

Informace slouží jen pro interní použití a nejsou předávány jiným organizacím s komerčními záměry.

 

Na našem webu používáme cookies (cookie je druh malé kartotéky, která je nám zasílána prostřednictvím našeho serveru, který se zaregistruje na pevném disku vašeho počítače. Sleduje stopu navštěvovaného webu a obsahuje určitý počet informací týkajících se této návštěvy). Naše cookies slouží především k tomu, aby umožnily činnost webu (technika cookies pro každé sezení u počítače). Také je používáme proto, 1. abychom vás lépe poznali a mohli účinně aktualizovat náš web, 2. abychom vás později informovali o marketingových záměrech a 3. mohli provádět statistiku.

 

Pages