You are here

BIM by AGC

O ‘BIM by AGC’

BIM (Building Information Modelling) je inteligentní proces založený na 3D modelu, který odborníkům z oboru architektury a stavebnictví (AEC) umožňuje vhled a prostředky k efektivnějšímu plánování, projektování, stavbě a správě budov a infrastruktury.

M ve zkratce BIM znamená:

1) Modelování: tvorba 3D CAD modelu projektu budovy, který představuje její fyzické vlastnosti, technické parametry, způsob, jak bude vystavěna, i veškeré další užitečné informace pro osoby, které se projektování, stavby a provozu dané budovy účastní.

2) Management (Správa): BIM je nástrojem pro správu  stavebních projektů ve všech jejich fázích: projektování, výstavba, provoz stavby, renovace i likvidace v duchu zásad „cradle-to-cradle“ (doslova „od kolébky ke kolébce“). Tento model čerpá z kolektivně shromažďovaných informací, které jsou v klíčových fázích projektu aktualizovány.

3) Maintenance (údržba): BIM je účinným nástrojem, který mohou využít také složky zodpovědné za údržbu rezidenční/komerční budovy během jejího životního cyklu. 

Model BIM není jen 3D CAD model. Díky výkonnějším počítačům a přístupu do databází, které se skrývají za grafickou podobou, je možné do digitálního modelu zahrnout i negrafické informace o sklech AGC (objektech BIM). Do modelu tak lze přidat velké množství informací.

 

Objekty AGC BIM můžete prohlížet a stahovat z těchto zdrojů:

Browse and download

Use BIMobject® Apps

File types:    

Pocket Guides per Product Family: 

 

 

 

 

AGC také vyvinulo  ‘BIM by AGC Selector’ Plug-In, který usnadní uživatelům zvolit správné zasklení pro danou aplikaci.

  • Objekty AGC BIM můžete prohlížet a stahovat prostřednictvím doplňku AGC Selector:

 

Web Selector

 

 

Worldwide glass database

Japan only glass database

How to use it?

REVIT Manual

Windows

Worldwide glass database

Japan only glass database

 

MacOS

Worldwide glass database

Japan only glass database

How to use it?

ARCHICAD Manual