You are here

Cradle to cradle

Cradle to cradle

Eén van onze prioriteiten is onze glasproductiefaciliteiten een maximaal energierendement te verschaffen. Voor onze floatglasovens steunen wij op wereldwijd onderzoek en de uitwisseling van goede praktijken binnen de AGC Groep.

AGC Glass Europe is een leider op het gebied van gecoat glas. Dit type glas draagt rechtstreeks bij tot een lager energieverbruik: dankzij de superisolerende coatings hoeft een ruimte minder verwarmd te worden dus wordt er minder energie gebruikt. Zonregulerende coatings leveren op hun beurt weer een energiebesparing op bij de airconditioning.
Het milieubeleid van AGC Glass Europe heeft twee hoofddoelen:
• nieuwe producten ontwikkelen die tijdens hun hele levenscyclus - inclusief de recycle fase- betere milieuprestaties leveren;

• productieprocessen implementeren die het milieu helpen beschermen dankzij het gebruik van de schoonste technologieën die momenteel beschikbaar zijn

Cradle to Cradle: anders kijken naar de manier waarop we dingen maken

Voor de volgende stap in ons milieubeleid hebben wij onze krachten gebundeld met McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), een adviesbureau dat in 1995 werd opgericht door architect en designer William McDonough en chemicus Michael Braungart. Samen ontwikkelden zij het "Cradle to Cradle" concept, een principe dat zij nu onder hun klanten promoten. Met de hulp van MBDC kunnen deze klanten dit concept op hun beurt ook weer in hun producten, processen en organisaties verwerken, en met een innovatief design het hele idee van afval elimineren..

MBDC concentreert zich vooral op de volgende drie gebieden:

Producten & materialen - veilige en biologisch recyclebare/afbreekbare materialen selecteren, een specifiek recyclebaar product ontwerpen;
• Operaties - veilige proceschemicaliën gebruiken, zoveel mogelijk hernieuwbare energie verbruiken, een zo beperkt mogelijke koolstof- en waterafdruk achterlaten, een gezonde arbeidsplaats creëren;
• Organisatie - een eco-effectieve visie aannemen en nastreven, bestuursstructuren creëren die zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven lopen, teneinde de vaardigheden en vooruitzichten van al het personeel volledig op waarde te schatten.


De Cradle to Cradle filosofie volgt simpele principes:

Een van de belangrijkste principes van de Cradle to Cradle filosofie is "afval = voedsel.".

Materialen die aan het eind van hun levenscyclus zijn gekomen kunnen vervolgens weer als grondstof dienen voor een nieuw product.
Producten moeten worden ontwikkeld in systemen waar elk ingrediënt veilig en nuttig is - óf biologisch afbreekbaar óf volledig recyclebaar in materialen voor volgende productgeneraties


Voor meer informatie, zie ook: http://www.c2ccertified.org

 GROENE PRODUCTEN VOOR GROENE GEBOUWEN

LEED is een programma voor milieucertificatie in de bouw dat de duurzaamheid van hele gebouwen beloont.

Het LEED-certificatieprogramma richt zich op de volgende categorieën:

1. Duurzame sites
2. Waterefficiëntie
3. Energie & atmosfeer
4. Materialen & hulpbronnen
5. Milieukwaliteit binnenshuis
6. Innovatie in design
7. Regionale Prioriteit

Door actief gebruik te maken van Cradle to Cradle producten komen architecten, ontwerpers en voorschrijvers in aanmerking voor de toekenning van LEED-punten in de categorie 'innovatie', wat een hogere ranking oplevert voor de certificering als 'groen gebouw'.

 Cradle to Cradle Certificatie

Middels certificatie kunnen organisaties toestemming krijgen het "Cradle to Cradle" label te gebruiken. Producten, bedrijfsbeheer en productieprocessen helemaal opnieuw uitdenken: dat is de enige manier om de zaken goed aan te pakken.

Er bestaan vier certificatieniveaus: basis, zilver, goud en platinum.

AGC is de eerste en enige Europese glasfabrikant dat een "Cradle to Cradle" certificaat ontving. Het bereikte het zilveren niveau voor zijn floatglas, magnetron coated glas, zijn sierglasassortimenten Lacobel, Matelac, Matelux en Mirox alsook voor het gamma gelaagd glas Stratobel-Stratophone.

Organisaties kunnen slechts in aanmerking komen voor "Cradle to Cradle" certificatie als zij:

materialen gebruiken die veilig zijn voor onze gezondheid en voor het milieu;

- producten en systemen ontwerpen waarbij materiaal hergebruikt kan worden, zoals recycling of compostering;
- hernieuwbare energie en een energie-efficiënte productie gebruiken;
- op efficiënte wijze gebruik maken van water, zodat de waterkwaliteit ook na productie nog optimaal is;
- strategieën implementeren om de sociale verantwoordelijkheid te bevorderen.


The Cradle to Cradle Principle at AGC Glass Europe on YouTube

Producten