You are here

Over AGC

About ‘BIM by AGC’

BIM (Building Information Modelling) is een intelligent proces gebaseerd op 3D-modellen dat beroepsbeoefenaars in architectuur, engineering en bouw (AEC) het inzicht en de hulpmiddelen verschaft om gebouwen en infrastructuur efficiënter te plannen, ontwerpen, bouwen en beheren.

De M in BIM staat voor:

1) Model: een 3D CAD-model van het bouwproject dat de fysische kenmerken, prestaties, bouwwijze en alle overige inlichtingen bevat die de betrokkenen van nut kunnen zijn bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van het object.

2) Management: hulpmiddel om de verschillende bouwprojecten in alle stadia te beheren: ontwerp, bouw, gebruik van het object, renovatie en design, cradle-to-cradle ontmanteling. Dit model maakt gebruik van alle informatie die verzameld en bijgewerkt wordt in de voornaamste stadia tijdens het project.

3) Maintenance: BIM is een krachtig hulpmiddel voor het departement dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van residentiële/commerciële projecten gedurende hun levenscyclus.

Het BIM-model is niet zomaar een 3D CAD-model. Nu computers steeds krachtiger worden en we ook steeds meer toegang krijgen tot de databanken die achter de afbeeldingen schuilgaan, is het mogelijk om ook niet-grafische informatie over AGC-glasproducten (BIM-objecten) in het digitale model te verwerken. Er kan enorm veel informatie in een model worden gestopt.

 

 AGC BIM-objecten kunnen worden geraadpleegd en gedownload via:

Revit PDF BIM button in product page

Website BIMobject®

BIMobject® Apps

ArchiCad planned planned planned

 

AGC also developed a ‘BIM Selector by AGC’ Plug-In to help users to select the right glazing depending on the application.

AGC BIM objects can be consulted and downloaded via the Selector Plug-In:

 

Web Selector

 

 

Worldwide glass database

Japan only glass database

How to use it?

REVIT Manual

Windows

Worldwide glass database

Japan only glass database

 

MacOS

Worldwide glass database

Japan only glass database

How to use it?

ARCHICAD Manual